Skattahækkun VG: Ein milljón á hvert mannsbarn

Haraldur Benediktsson, formaður fjárlaganefndar, bendir á að tillögur Vinstri grænna feli í sér að skattahækkun sem jafngildi um einni milljón króna á hvern Íslending. Með öðrum orðum fjórar milljónir á hverja fjölskyldu. Í langri færslu á fésbók fjallar Haraldur um umræðuna um fjármálaáætlun 2018 til 2022:

„Seinni umræða um fjármálaáætlun í Svíþjóð tók 4 klst. Hér á Íslandi höfum við rætt hana í tvö daga og eigum væntanlega nokkra daga eftir enn. Þingmálið hefur verið til meðferðar hjá öllum þingmönnum og hægt að segja að það hafi farið fram mjög áhugverð og góð umræða um fjármál liðna daga. Það er greinilegur munur á umræðu þegar svo margir þingmenn hafa lagt hönd á plóginn.

Búið að taka smá syrpu um fundarstjórn og hefðbundið að nöldur yfir fjarveru stjórnarþingmanna í umræðunni. Þeir eru reyndar mjög virkir og eiga margir eftir sína fyrstu ræðu – eru reyndar á mælendaskrá sem enn telur um 30 þingmenn. Formaður fjárlaganefndar hefur tæplega misst að einni einustu ræðu. Formaður efnahags og viðskiptanefndar hefur tekið þátt og setið yfir umræðunni. Aðrir fjárlaganefndarmenn meirihlutans eru mjög virkir, sumir eiga eftir sínar ræður.

Reyndar má viðurkenna að það fjárlaganefndarmenn meirihlutans hafa þurft að vinna í um nefndaráliti um Vaðlaheiðargöng – og má vera að eitthvað hafi athyglin af umræðunni verið minni rétt á meðan. Um Vaðlaheiðargöng fjalla ég síðar.

Fjármálaráðherra hefur setið í sæti sínu í þingsal og hlustað næstum á hverja ræðu.

En það merkilega var að eftir fyrstu syrpu af fordæmingu á fjarveru stjórnarþingmanna fóru flestir stjórnarandstæðingar úr salnum. Alls ekki allir. Ekki geri ég athugasemd við fjarveru þeirra – en finnst alltaf jafn ömurlegt þegar svo ómerkileg framkoma er talin vera málefnaleg. Ummæli eins og einhver sé að borða kökur eða verma stólanna í eldhúsinu eru notuð – en hverfa síðan sjálfir strax að loknum slíkum ummælum út í bæ. Sem er að sjálfssögðu þeirra einkamál.

Ekki ætla ég að samt að segja annað um þetta ágæta fólk að það er allt leggja mikið á sig við að rækja sitt mikilvæga hlutverk. Eins og allir eru að gera og því óþarfi að láta svona.

Annars er þetta allt mjög hefðbundin umræða. Útgjöld til rekstrar ríkisins er áætlað að auk um 82 milljarða að raungildi á gildistíma áætlunarinnar. Fyrir utan fjárfestingar. Þetta kallar stjórnarandstaðan niðurskurð og sveltistefnu.

Stjórnarandstaðan til dæmis hamast við að telja að tugmilljarða hækkun framlaga til heilbrigðis og velferðarmála sé niðurskurður af því að kjarasamningar munu einhvern tímann hækka. En gleyma alveg að í skýringum með áætluninni er einmitt fjallað um að svo sé ekki – hækkunin er raunhækkun.

Í þessari fjármálaáætlun er líka reiknað með að tekjur af sköttum aukist um 180 milljarða, á tímabilinu. Það þarf mikla verðmætasköpun í samfélaginu til að standa undir því Það skal líka viðurkennt að útgjaldaaukning ríkissjóðs er gífurleg og má vel gagnrýna hve mikil hún er.

En hvað leggur svo stjórnarandstaðan til?

VG hefur gengur lengst. Þeirra tilboð er hækka skatta á hvern íbúa Íslands um 1 milljón. Til viðbótar þeim sköttum sem þegar eru teknir. Hvernig á að verja þessum tekjum? Jú það á að stofna nýtt málefnasvið í ríkisrekstrinum – en þau eru 34 nú þegar og skiptast í menntamál, heilbrigðismál og framvegis.

Nýja málefnasviðið, málefnasvið 35 verður þá sérstakt ráðstöfunarfé VG. Hvorki meira né minna. Samt er hamast við að ræða ógagnsæi og litlar útskýringar um hvernig á verja fjármunum í þingmálinu sem til umræðu. En auðvitað eiga þær reglur ekki við VG.

Það á sem sagt að innheimta af skattgreiðendum um 330 þúsund milljónir og eyða um 300 þúsund milljónum í eitthvað sem VG á eftir að ákveða. Í eitthvað sem við fáum ekki að vita hvað er. En þau eyða ekki öllu nýju sköttunum – því þau vilja auka aðhald.

Um hvert á sækja þessa fjármuni er litið um svör, nema þetta með breiðu bökin og arðræningjana sem nýta sameiginlegar auðlindir þjóðarinnar. Sem sagt að nú á að taka af heimilum landsins nánast allt það viðbótarfé sem launahækkanir hafa skilað og taka síðan til við að hækka veiðigjöldin. Hækka eignarskatta og framvegis.

Það blasir við að ekki hefur náðst nein samstaða um áherslur í tekjuöflun og ráðstöfun innan þingflokks VG sem er klofin i herðar niður. Á milli þeirra fylkinga þar, sem vilja sýna ábyrgð og taka þátt í landsstjórninni og hinni sem getur ekki hugsað sér að taka ábyrgð og þurfa að standa frammi fyrir eigin félögum þegar ekki er hægt að uppfylla allar óskir.

Samfylkingin er aðeins hóflegri. Þar stendur allur þingflokkurinn saman, sem einn maður, þá að því að svipta fjölskyldur landsins þeim viðbótar kaupmætti sem áunnist hefur undanfarið. Nálgun Samfylkingarinnar er langtum skýrari en hjá VG – Í tillögum Samfylkingarinnar kemur fram hreinræktaður sósíalismi í sinni tærustu mynd. Leggjum á ofurskatta og við ein vitum best hvernig á að ráðstafa fjármunum sem fólkið vinnur fyrir.

Píratar bregðast ekki og vilja vísa málinu frá þinginu. Það er vel í takt við alla þeirra pólitík, þar næst engin samstaða um nokkurn skapaðan hlut. Nema tala í drep um ónýtt kerfi og allt sem er vonlaust, siðlaust og spillt. Taka síðan nokkrar ræður um að allir séu vanhæfir og geti því ekki tjáð sig eða gert nokkurn skapaðan hlut. Nema þau ein. Sem er afar sérstök nálgun þar sem allir alþingismenn sækja umboð sitt í lýðræðislegum kosningum.

Þeim hefur kannski ekki unnist tími til ræða um neinar tillögur á krísufundum sínum Enda nóg að gera við að reka þingflokksformenn og rusla til í eigin röðum. Þeirra lausn er því ekki óvænt – vísa málinu og leggja ekkert til í staðinn.

Framsóknarflokkurinn er ekki með flugeldasýningar, er hófstilltur í allri sinni nálgun. Veit ekki alveg hvort hann er að koma eða fara. Framsóknarflokkurinn hamast við að verða gjaldgengur í samfélagi stjórnarandstöðunar.

Við munum öll hvernig vinstri flokkarnir kepptust við útiloka Framsóknarflokkinn frá öllu samstarfi við landstjórnina í vetur. Þannig virðist það vera ennþá og framsóknarmenn reyna núna að ganga í augun á stjórnarandstöðunni með þvi að hamast í fundarstjórn og passa að fylla öll andsvör við ræðumenn. Andsvaraliðið þarf ekki einu sinni að heyra hvað ræðumenn hafa að segja þegar þau óska eftir að veita andsvör.

Það bíða allir spenntir eftir að formaður nýja Framfarafélags Framsóknarmanna haldi sína ræðu um fjármálaáætlun – en hann virðist ekki hafa áhuga á að taka þátt í leiksýningum stjórnarandstöðunnar.

Félagar foringja hin nýja Framfarafélags eru samt ekki meira inni í samfélagi stjórnarandstöðunnar en svo að líkja mætti tilveru þeirra við það þýðingarmikla hlutverk í útvarpsleikriti að vera andlit á glugga. En allir vita að sá leikari sem leikur andlit á glugga í útvarpsleikriti leikur mjög vandmeðfarið hlutverk.”

Share